จบลงแล้วกับงานสัมมนา เรื่อง "New Retail: การค้าปลีกแนวใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5.0" ซึ่งจัดในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 309 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการและสารสนเทศ ขอขอบคุณวิทยากรมา ณ ที่นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download เอกสารประกอบการสัมมนาด้ที่ https://goo.gl/EfHnjS By Admin: NaNa https://www.facebook.com/CoEOMISThammasat/  ...

Centre of Excellence in Operations and Information Management, Thammasat University and Business Research Centre, Thammasat Business School are proud to present Doctoral research seminar under our CoE-OiM in December, 2017 at Room 318, 3rd Floor, Anekprasong 2 Building, Thammasat Tha Phrachan Campus. Thanks for all the...

Centre of Excellence in Operations and Information Management, Thammasat University and Business Research Centre, Thammasat Business School are proud to present Doctoral research seminar under our CoE-OiM in November 14, 2017 at Room 423, 4th Floor TBS Building, Thammasat Tha Phrachan Campus.. What a constructive...

Centre of Excellence in Operations and Information Management, Thammasat University and Business Research Centre, Thammasat Business School ร่วมกับ Pridi Banomyong International College Thammasat University  listen to the research. Titled "Conducting and Drawing Inferences from Qualitative Research"   The FREE one-day seminar will be held at F308 Room,  3rd...

Centre of Excellence in Operations and Information Management, Thammasat University and Business Research Centre, Thammasat Business School are proud to present the First CoE-OiM Research Seminar titled "Operations and Information Management For Industry 4.0: Where Design Meet the Future." [gallery size="medium" ids="601,602,604,570,607,572,581,582,573,574,575,568,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,603,605,606,608,609,610,611,612,583,584,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,614,628,625,626,627,629,630,613"]   Our Centre of Excellence had...

Centre of Excellence in Operations and Information Management, Thammasat University and Business Research Centre, Thammasat Business School are proud to present the First CoE-OiM Research Seminar titled "Operations and Information Management For Industry 4.0: Where Design Meet the Future."   The FREE one-day seminar will be held...

Our CoE members; Dr. Laddawan Kaewkitipong, Dr. Sakun Boon-itt and Dr. Nopadol Rompho had a productive meeting with Dr. Dahlia El-Manstrly from University of Edinburgh Business School. We initiated the discussion on possible research collaborations between Centre for Service Excellence (Edinburgh) and Centre of Excellence in Operations and Information Management (Thammasat University)...

Assistant Professor Dr. Laddawan Kaewkitipong; a premier member Center of Excellence in Operations and Information Management had a productive discussion with Professor Dr. Charlie Chen. We are looking forward to their exciting future research collaboration between these two superstar researchers. — กับ Charlie Chenและ Laddawan Kaewkitipong ที่ Thammasat Business School Thaprachan...