ผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมจาก COVID-19

Supply Chain Management Management Information System Logistics และการวัดผลองค์กรมาพูดคุยกันเรื่องผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมจาก COVID-19 และการหาทางออก Live เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น. ดูย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/CoEOMISThammasat/videos/241127170633855

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ข้อความพูดว่า ""The Social and Business Impact of COVID-19 and its Recovery Potential"T วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2020 เวลา 19.00-21.00 u Live Seminar CoEOMISThammasat Thammasal Thammasal FaculySpr บุญอิต hammasa Thammasal Faculty สันดิชีย คชรินทร์ Thammasat hammasat Foculty Guest Speaker Speaker ศ. ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี Professor of Behavioural Science Warwick Business School, United Kingdom รักธรรม Thammasat Thammasal University"

 

By Admin: NaNa
https://www.facebook.com/CoEOMISThammasat/